CyberD.org
C:\ Home » Stuff » Questions

Questions

Questions
eraless wanderings by Bob Axell

I wonder, maybe you would like to wander to, in the realms of uncertainty and bliss, for a while.

2009

2008

Varför tycks man ha bättre balansförmåga ovanpå en cyckel när den är i rörelse?

Om solen helt plötsligt försvann, hur snabbt skulle jorden kylas ned? Hur kallt skulle det kunna bli? Och hur länge skulle den mänskliga rasen överleva?

Privacy   Copyright   Sitemap   Statistics   RSS Feed   Valid XHTML   Valid CSS   Standards

© CyberD.org 2024
Keeping the world since 2004.